2022 RESULTAT

Saltfjorden - vintertelling av sjøfugl

E-post til koordinator

Sist oppdatert: 04.03.2022

 

Webansvarlig: BirdLife Norge,  Bodø lokallag 

v/Tor Egil Kvalnes

                                                          

Tellingen direkte: www.kvalnesfoto.com/nof

På oppdrag fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) gjennomfører BirdLife Norge, Bodø lokallag, (tidligere Norsk ornitologisk forening) årlig telling av overvintrende sjøfugler i Saltfjorden i Nordland.

Saltfjorden er en superlokalitet i miljøovervåkinga som Norsk Polarinstitutt og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvaret for. Tor Egil Kvalnes er administrator for superlokaliteten. Vintertelling av sjøfugl i fjordsystemet har vært gjennomført årlig fra og med 1981. Vi har dermed statistikk over overvintrende sjøfugler i Saltfjorden gjennom 42 år.

Tellinga i 2022 ble avviklet lørdag 12. februar (og 13.).

 

For tellinga 2022 gjaldt følgende:

Framgangsmåte: All telling ble foretatt fra land med kikkert og teleskop

 Nøyaktighet: Hovedtyngden var på +/- 5%

Temperatur: Lå stort sett mellom 0 og -5

 Nedbør: Lette snøbyger

 Vind: Vind fra flau vind til svak vind. Vindretning hovedsakelig vestlig, mellom sørvest og nordvest, men i Saltstraumen-området var den sørøstlig

 Bølgehøyde: Småbølger dominerte

 Sikt: Relativt god sikt til middels sikt. De tetteste snøbygene ga dårlig sikt, men da forsøkte vi å vente til bygen lettet

 Is: Is i fjæra mange steder. Isfritt på sjøen, med særlig unntak av de indre delene av sone 61 (Vågsbotn), sone 32 (Misværfjorden) og sone 41 (Saksenvik)