2021 RESULTAT

Saltfjorden - vintertelling av sjøfugl

E-post til koordinator

Sist oppdatert: 09.03.2021

 

Webansvarlig: NOF Bodø lokallag 

v/Tor Egil Kvalnes

                                                          

Tellingen direkte: www.kvalnesfoto.com/nof

På oppdrag fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) gjennomfører NOF Bodø lokallag (Norsk ornitologisk forening, Bodø lokallag) årlig telling av overvintrende sjøfugler i Saltfjorden i Nordland.

Saltfjorden er en superlokalitet i miljøovervåkinga som Norsk Polarinstitutt og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvaret for. Tor Egil Kvalnes er administrator for superlokaliteten. Vintertelling av sjøfugl i fjordsystemet har vært gjennomført årlig fra og med 1981. Vi har dermed statistikk over overvintrende sjøfugler i Saltfjorden gjennom 41 år.

Tellinga i 2021 ble avviklet lørdag 13. februar (og 14.).

 

For tellinga 2021 gjaldt følgende:

Framgangsmåte: All telling ble foretatt fra land med kikkert og teleskop. 

 Nøyaktighet: Hovedtyngden var på +/- 5%.

Temperatur: Lå stort sett mellom 0 og +5.

 Nedbør: Ingen nedbør.

 Vind: Vind fra flau vind til liten kuling. Vindretning hovedsakelig V. (Søndag vindsstille, i sonene 37-43.)

 Bølgehøyde: I enkelte områder var det blankstille, mens i andre områder dominerte småbølger. Middels bølger i de mest utsatte sonene.

 Sikt: Relativt god sikt.

 Is: Is i fjæra mange steder. Isfritt på sjøen, med særlig unntak av de indre delene av sone 32 (Misværfjorden).