2021 RESULTAT

Saltfjorden- vintertelling av sjøfugl 
Home
Tellerne
Hele fjorden
Områder
Soner - kart
Statistikk
Sum omr.
Sum
Slutt
E-post til koordinator


Inndeling i områder