2021 RESULTAT

Saltfjorden - vintertelling av sjøfugl
Home
Tellerne
Hele fjorden
Soner - kart
Områder
Statistikk
Sum
Sum omr.
Slutt
E-post til koordinator


 

 

 

Tellinga inngår i sjøfuglkartverket som driftes av NINA (Norsk institutt for naturforskning) og Norsk Polarinstitutt

 

 

 

Planlagt telling 2022:

12. februar