2021 RESULTAT

Saltfjorden - vintertelling av sjøfugl
Home
Tellerne
Hele fjorden
Områder
Soner - kart
Statistikk
Sum omr.
Sum
Slutt
E-post til koordinatorSum områder

Utbredelse i Saltfjorden, 2021

Omr. 1: Bodø havn, med Nyholmsundet og Kvalvika. Sone 1.

Omr. 2: Yt. Saltfjorden, unnt. Saltstraumen og Straumøya. Sone 2-14.

Omr. 3: Saltstraumen og nærområdene innenfor. Sone 15, 16, 26 og 27.

Omr. 4: Straumøya, Ytre Sunnan, Fjellvika og Elvefjorden, unntatt Saltstraumen. Sone 17-25.

Omr. 5: Nærområdet innenfor Saltstraumen. Sone 28, 29, 63 og 64.

Omr. 6: Vågsnes-Valnesfjord. Sone 55-62.

Omr. 7: Klungsetvika-Alvnes. Sone 48-54.

Omr. 8: Leivset og Fauskevika. Sone 44-47.

Omr. 9: Saltdalsfjorden. Sone 36-43.

Omr. 10:Misværfjorden og Ljønesøya. Sone 30-35.

 

 

Område

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ærfugl

168 750 4 100 27 1 333

Praktærfugl

Havelle

7 17 48 12

Stokkand

9 17 4 12 43 57 42 10 2

Stjertand

Krikkand

Brunnakke

1

Svartand

28 7 16 3

Sjøorre

37 9 99 65 25 18

Kvinand

1 8 37 16

Toppand

Bergand

Siland

1 20 6 5 5 39 42 2 12

Laksand

Lappfiskand

Dykkand ub

Gressand ub
And ub

Gravand

Grågås

Sangsvane

Lomvi

1

Alke

Alke/lomvi

Teist

5 4 3 7 2 1 2

Alkekonge

Lunde

Alkefugl ub

Fjæreplytt

9 54 25

Rødstilk

Småvader ub

Sothøne

Horndykker

1

Gråstr.dykker

1

Dykker ub

Smålom

3 1 5

Storlom

Gulnebblom

6

Islom

8 1

Gulnebblom/islom

Lom ub.

Storskarv

5 52 35 30 16 24 16 1 2 6

Toppskarv

Skarv ub

Gråhegre

8 5 42 6 2 4 3 1 2 2

Gråmåke

50 175 60 19 10 108 2 31 14 20

Svartbak

12 8 10 8 18 3 4

Fiskemåke

2

Sildemåke

Krykkje

Hettemåke

8

Grønlandsmåke

Polarmåke

Stormåke ub

2

Måke ub

1

Dvergmåke

Havørn

2 12 11 3 4 3 1 1 1

Kongeørn

Jaktfalk

Tårnfalk

Spurvehauk

Storjo

 Spove ub