2021 RESULTAT

Saltfjorden - vintertelling av sjøfugl
Home
Tellerne
Hele fjorden
Områder
Soner - kart
Statistikk
Sum omr.
Sum
Slutt
E-post til koordinatorTellekorpset 2021:

Soner Tellere
1-2 Joar Mathisen
Thor Edgar Kristiansen
3-10 Torbjørn Pedersen
Bjørgunn Pedersen
11-14 Frode-Ketil Pettersen
Øivind Mikaelsen
Tatjana Shpak
Martinus Hauglid
15-16
26-27
Jan Wasmuth
Britt Anderssen
17-20 Terje Øiesvold
Christin Valsjø
Rolf Steen
21-25 Frode-Ketil Pettersen
Øivind Mikaelsen
Tatjana Shpak
Martinus Hauglid
28-30
63-64
Helge Dypfest
31-35 Thorbjørn Aakre
37-43 Frode-Ketil Pettersen
Øivind Mikaelsen
Jan Wasmuth
44-47
35-36
Tor Egil Kvalnes
48-54 Viggo Albertsen
55-59 Joar Mathisen
Thor Edgar Kristiansen
60-62 Jan Wasmuth
Britt Anderssen