Naturfotograf    Tor Egil Kvalnes

PRISER

Alle priser er i N.kr. ekskl. mva. Gjengivelse i farger eller svarthvitt - prisene er delt med skråstrek slik: farger/svarthvitt

Prisoversikt, arkivbilder:

Brosjyre Dagspresse Bøker Næringslivsinfo
Ukepresse Tidsskrifter Multivisjon Plakater
Prospekt-/postkort Diverse Skader/tap Særlige vilkår
-
Søk i arkivet Bestilling Hovedside E-post

 

 

 

 

 

 

 

 

Brosjyrer

Opplag maks. Mindre bilder Halvside Helside Dobbeltside Forside, dominerende Helt omslag Bakside / Del av forside
10000 750/550 800/600 900/700 1100/800 1150 1600 900
20000 800/600 850/650 950/750 1200/850 1250 1700 950
50000 850/650 900/700 1000/800 1300/900 1350 1800 1000
100000 900/700 950/750 1050/850 1400/950 1450 1900 1050
Tilbake til toppen av siden for nytt valgTilbake Bestilling av fotoBestilling

Dagspresse

  Mindre bilder Halvside Helside Dobbeltside Forside, dominerende
Mindre aviser 730/500 730/500 800/600 1100/900 1100
Større aviser 750/550 800/600 900/700 1200/1000 1200
Riksaviser 800/600 900/700 1000/800 1300/1100 1300
Tilbake til toppen av siden for nytt valgTilbake Bestilling av fotoBestilling

Bøker

Opplag maks. Mindre bilder Helside Dobbeltside Forside, dominerende Helt omslag Bakside / Del av forside
50000 750/550 950/750 1600/1500 1600 2000 950
større 900/750 1150/950 1800/1700 2000 2500 1100
Tilbake til toppen av siden for nytt valgTilbake Bestilling av fotoBestilling

Næringslivsinformasjon (Bedriftsaviser, kundeaviser, årsmeldinger)

Opplag maks. Mindre bilder Halvside Helside Dobbeltside Forside, dominerende Helt omslag Bakside / Del av forside
10000 750/550 800/600 1000/900 1250/1150 1350 1950 1050
20000 800/600 850/650 1050/950 1350/1250 1450 2050 1100
50000 850/650 900/700 1100/1000 1450/1350 1550 2150 1150
100000 900/700 950/750 1150/1050 1550/1450 1650 2250 1200
Tilbake til toppen av siden for nytt valgTilbake Bestilling av fotoBestilling

Ukepresse

Opplag maks. Mindre bilder Halvside Helside Dobbeltside Forside, dominerende Helt omslag Bakside / Del av forside
200000 800/600 900/700 1100/1000 1450/1350 1550 2150 1150
Større opplag 850/650 950/750 1150/1050 1550/1450 1650 2250 1200
Tilbake til toppen av siden for nytt valgTilbake Bestilling av fotoBestilling

Tidsskrifter (Fagpresse, organisasjonsblad)

Opplag maks. Mindre bilder Helside Dobbeltside Forside, dominerende Helt omslag Bakside / Del av forside
10000 730/450 800/550 850/650 1150/1050 1450 900/700
20000 750/500 850/600 900/700 1250/1100 1550 950/750
50000 790/550 900/650 950/800 1250/1150 1650 990/800
Tilbake til toppen av siden for nytt valgTilbake Bestilling av fotoBestilling

Multivisjon (Slidesprogram, lysbildevisning, overheadvisning) Flere opplag av diasprogram 50 % tillegg. Visning i utlandet: pris etter avtale.

  Pr. bilde ved bruk av 1-10 stk. 11-20 stk. 21-50 stk. 51-100 stk.
Én visning 500 -10 % -25 % -40 %
Flere visninger 600 -10 % -25 % -40 %
Tilbake til toppen av siden for nytt valgTilbake Bestilling av fotoBestilling

Plakater (Utstillingskopier)

Opplag maks. Opptil A4 Opptil 30x50 cm Opptil 70x100 cm Større formater
10 1000 1400 1600 2000
100 1400 1700 1800 2200
1000 1800 1900 2000 2400
3000 2100 2200 2300 2600
6000 2500 2700 2800 3000
Tilbake til toppen av siden for nytt valgTilbake Bestilling av fotoBestilling

Prospektkort/postkort

Opplag maks.  
1000 1150
10000 1500
Tilbake til toppen av siden for nytt valgTilbake Bestilling av fotoBestilling

Diverse

TV-visning 800 (reprise 550)
Video, film 650  
Web-publisering 500  
Plate-, cd-, videocover 2000  
Pressemeldinger 900 (Pluss kopieringspris)
Kalender 1150 (Ett-bildes-kalender: plakatpris)
Privat bruk   (Etter avtale)
Tilbake til toppen av siden for nytt valgTilbake Bestilling av fotoBestilling

Skader på eller tap av originaler - erstatning

Reparerbar skade 3000
Ikke reparerbar skade / tap 6000
Tilbake til toppen av siden for nytt valgTilbake

 

Særlige vilkår:

Tilbake til toppen av siden for nytt valgTilbake Bestilling av fotoBestilling